W wyniku postępowania ofertowego na dostarczanie i wydawanie (catering) obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 8  im. W. Broniewskiego w Jeleniej Górze, ul. Paderewskiego 13, powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Konkursowa wyłoniła i zaakceptowała ofertę  firmy „Ekonomiczna Pomarańcza” Agnieszki Szumilak.

Maria Silbert-Salabura – Przewodniczący Komisji Konkursowej