Zasady-naboru-do-świetlicy-szkolnej-w-Szkole-Podstawowej-nr-8-w-Jeleniej-Górze

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej (PDF)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla rodzica lub opiekuna prawnego (PDF)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF)