Czytanie ze zrozumieniem jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia wymowę i intonację oraz płynność i tempo czytania. Celem konkursu było również zainteresowanie uczniów literaturą.
Konkurs odbył się elektronicznie – uczniowie przygotowali nagrania wideo z przygotowanym przez siebie tkstem. Podczas nagrania mogli wykorzystać dowolne rekwizyty podczas czytania tekstu (np. ciekawy strój, muzykę czy wystrój pomieszczenia) – lecz nie było to konieczne.  Ocenianiu podlegały: dykcja, interpretacja, poprawność wymowy i płynność czytania.
W szkolnym etapie konkursu  „Pięknego czytania prozy w języku angielskim” dla klas 4-6 zostały nagrodzone zostały następujące osoby:
I miejsce – Hanna Hewiak kl. 6d
II miejsce – Łucja Pawlikoska kl.5b
III miejsce – Kirill Manskow kl. 6f
wyróżnienia: Maria Noak kl.6c
           Klaudia Piotrowska kl. 6d

Brawa należą się natomiast WSZYSTKIM uczestnikom konkursu – zadanie było wymagające i  zostało oddane tylko 13 prac w całej szkole.

Wielkie brawa, pochwałę za pomysłowość, kreatywność i odwagę otrzymują również:
Aleksandra Maląg kl. 4a
Anna Narejowska kl.6f
Diana Tverezovska kl.5b
Oliwia Stefianiak kl.5b
Sara Cisło kl.6d
Jakub Florian kl. 4a
Laura Brzozowska kl.4a
Wiktoria Żukowska 4c