I-LO

Rekrutacja-1-LO


prezentacja-Mechanik
Wydruk zdarzenia

Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w Jeleniej Górze zwraca się z prośbą o promocję wśród uczniów klas 8 szkoły podstawowej i ich rodziców, następujących kierunków kształcenia:

Wydruk zdarzenia

  • Technik Programista (nowy kierunek)
  • Technik Informatyk
  • Technik Elektronik
  • Technik Logistyk
  • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
  • Magazynier – Logistyk- Szkoła Branżowa I Stopnia

Uprzejmie proszę o zapoznanie uczniów i ich rodziców z następującymi linkami, przedstawiającymi ofertę kształcenia w naszym technikum oraz prezentację naszej szkoły:

Oferta kształcenia w naszym technikum:

Prezentacja Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze  – LipDub


Zespół Szkół w Starej Kamienicy

Zapraszamy do rozpoczęcia nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym w klasach:

  • Językowej
  • Ekologiczno-przyrodniczej
  • Terapeutycznej