Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024

W czwartek 16 listopada odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kolejny raz uczniowie z klas I – VIII stali się słuchaczami wyższej uczelni i otrzymali indeksy. Ubiegłorocznym absolwentom wręczono pamiątkowe tablo oraz ich indeksy z poświadczeniem odbytych zajęć. Uroczystość miała, jak zwykle, podniosły charakter. Władze uczelni w osobach pani Rektor dr prof. KANS Elżbieta Zieja,  Prorektor dr hab.  Wiesław Cetera prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Magdalena Baczyńska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych dr inż. Karolina Semeriak – Siecla, kierownik Wydziału Nauk  Humanistycznych i Społecznych dr Beata Rynkiewicz wręczali kolejno indeksy. Wśród zaproszonych gości była pani dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Jeleniej Górze mgr Jolanta Studniarek, dyrektor Departamentu Edukacji mgr Piotr Iwaniec. Oczywiście, jak zawsze, była także nasza pani dyrektor mgr Maria Silbert – Salabura. Uczniowie naszej szkoły oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Jeżowa Sudeckiego poprowadzili część artystyczną wydarzenia. Scenariusz programu artystycznego oraz wokalnie uczniów z obu placówek przygotowała pani Anna Szewczuk. Technicznie i wokalnie pomogła pani Dorota Najman, a część artystyczną poprowadził pan Krzysztof Najman. Na zakończenie pani Rektor oficjalnie ogłosiła otwarcie nowego roku akademickiego.     

Piszą o nas…

https://www.jelonka.com/wystartowal-uniwersytet-dzieciecy-120271

https://www.jelonka.com/porozumienie-uczelni-z-podstawowkami-120300

https://kans.pl/blog/340

https://kans.pl/blog/uniwersytet-dzieciecy-inauguracja-roku-akademickiego-337


Uniwersytet dziecięcy „Twórczy odkrywcy”. Z kart historii

bty

Uniwersytet Dziecięcy – założenia ogólne

Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał Tybindze (Niemcy), a jego pomysłodawcami byli dwaj dziennikarze gazety „Schwäbisches Tagblatt”. Zaproponowali zorganizowanie dla dzieci wykładów, w trakcie których akademiccy profesorowie wyjaśniać mieli dzieciom zawiłości nauki i znaleźć odpowiedzi na różne pytania „Dlaczego?”. Uniwersytet w Tybindze podchwycił pomysł i latem 2002 roku ruszył „Kinder-Uni” – Uniwersytet Dziecięcy.

Uniwersytety Dziecięce powstały później w innych europejskich krajach, a także w USA, Kolumbii, Meksyku. Największy w Europie działa od 2003 roku w Wiedniu. W Polsce pierwszy został utworzony w 2007 roku w Krakowie. Warszawie, Poznaniu i Łodzi oraz Kowarach. W tej chwili powstają kolejne Uniwersytety Dziecięce, które najczęściej organizowane są przez wyższe uczelnie, fundacje czy stowarzyszenia.

Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” – Jelenia Góra

Istota projektu

Jak powstał nasz Uniwersytet Dziecięcy? Inicjatorką była pani Anna Szewczuk przy pełnym poparciu pani dyrektor Marii Silbert – Salabury. Obecna Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych (wcześniej Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze) współpracowała z nami na wielu płaszczyznach i w przedsięwzięciach. W 2014 roku placówki podpisały oficjalne porozumienie, poprzedzone wieloletnim niezobowiązującym. W ten sposób, po opracowaniu w główniej mierze przez panią Annę Szewczuk regulaminu Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” oraz odpowiednich załączników w porozumieniu z dyrekcją szkoły, nauczycielem wspierającym panią Ewą Kasperowicz oraz, oczywiście, władzami uczelni odbyła się pierwsza inauguracja w roku szkolnym i akademickim 2017/2018. Było to dokładnie 10.11.2017 roku na uczelni.

Działania w projekcie Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” to krok w kierunku motywacji dziecka do tego, aby z chęcią realizowało swoje pomysły, marzenia. To ukłon w stronę twórczości, która w późniejszym czasie będzie miała wpływ na wszechstronny rozwój osobowości. Celem projektu jest, zatem, pomoc dziecku w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego, rozbudzenie ciekawości poznawczej, przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki i sztuki, realizacja wspólnych przedsięwzięć artystycznych ze studentami, zwłaszcza, że Szkoła Podstawowa Nr 8 jest także inicjatorem projektu „Artystyczna Integracja Ósemek”.

Adresaci i forma: Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego skierowane są do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze od 7 do 14 roku życia i realizowane są na terenie Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Uczestnikami mogą być także dzieci o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych (wynika to ze specyfiki partnerów dbających o rozwój osób niepełnosprawnych. Obie placówki mają to w swoich założeniach statutowych). Wszelkie zagadnienie prezentowane są w przystępny sposób, a dzieci mogą aktywnie oraz dobrowolnie w nich uczestniczyć. Uczestnikami są osoby wytypowane przez szkołę, które są kreatywne, otwarte na nowe wyzwania, cechują się określonymi predyspozycjami i zainteresowaniami, zaangażowane w prace na rzecz klasy i środowiska oraz wykazujące się wysokimi wynikami w nauce.

Tematyka: różnorodna w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych, z realizacją m.in. warsztatów twórczych. Celem jest ukazanie uczniom rozmaitych dziedzin wiedzy oraz możliwości twórczego dokonywania odkryć w tak różnorodnych dziedzinach.

Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego studenci nagradzani są dyplomami.

Uniwersytet Dziecięcy „Twórczy Odkrywcy” działa od 2017 roku z przerwą w czasie pandemii. W zeszłym roku (2022) dołączył do nas w ramach porozumienia szkół Zespół Szkolno – Przedszkolny z Jeżowa Sudeckiego, z którym wcześniej (i nadal) realizowaliśmy artystyczne przedsięwzięcia. W roku akademickim oficjalnie pierwsi słuchacze odbiorą indeksy uczelni.

A oto kilka migawek z poprzednich lat. Jeśli chodzi o rok szkolny i akademicki 2022/2023 wszystkie wydarzenia z odbytych zajęć można znaleźć na stronie głównej naszej szkoły.

Pisali i mówili o nas w mediach m.in.:

https://www.jeleniagora.pl/index.php/news/uniwersytet-dzieciecy-tworczy-odkrywcy-z-sp-nr-8-w-kans

http://wpr.kpswjg.pl/pl/news/uniwersytet-dzieciecy-tworczy-odkrywcy-wystartowal

https://wnhis.kans.pl/blog/uniwersytet-dzieciecy-uroczysta-inauguracja-127

https://www.jelonka.com/tworczy-odkrywcy-w-kans-116155

Jesteśmy też na Facebooku. Możecie nas łatwo znaleźć wpisując Uniwersytet Dziecięcy KANS „Twórczy Odkrywcy”.

A tak się zaczęło – pierwsze zdjęcia z pierwszej inauguracji 10 listopada 2017 roku.

Oto nasz pierwszy tekst artykułu na temat naszego Uniwersytetu Dziecięcego:

„INAUGURACJA UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO

TWÓRCZY ODKRYWCY”

W piątek 10 listopada 2017 w auli Rektoratu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy”. Było to możliwe dzięki wieloletniej współpracy naszej placówki i uczelni. Wśród gości znaleźli się m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Paczóski, sekretarz Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Waldemar Motyka, medalistka igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy Lucyna Kornobys, licznie zgromadzeni wykładowcy uczelni, rodzice uczniów, nauczyciele, studenci, dzieci.

W części oficjalnej nie zabrakło „Mazurka Dąbrowskiego” i hymnu szkoły. Rektor uczelni prof. dr hab. Marian Ursel, prorektor prorektor KPSW dr inż. Tadeusz Lewandowski.

 oraz dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Beata Telążka wręczali 52 uczniom z klas I – VII indeksy. Po tym wydarzeniu zgromadzeni na sali wysłuchali wykładu inauguracyjnego, który przedłożył dr Przemysław Wiater.

W części artystycznej wystąpili uczniowie ze Studia Piosenki: Aleksandra Różańska (IV c), Hanna Janicka (V c), Arek Wiśniewski (V b), Marek Kwiatkowski (V d), Karolina Kopecka (VI a), Laura Mazur (VII c) oraz IV c i VII d wraz ze studentkami III roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej KPSW. W części artystycznej wszyscy mogli usłyszeć i zaśpiewać pieśni patriotyczne pod kierunkiem Anny Szewczuk. Sprzęt nagłaśniający obsługiwali panowie Artur Kasperowicz i Krzysztof Najman.

Uniwersytet powstał dzięki staraniom pań: dyrektor mgr Marii Silbert – Salabury, wicedyrektor mgr Marzeny Dutki, mgr Ewy Kasperowicz, mgr Anny Szewczuk. W naszych działaniach mogliśmy liczyć także na dr Beatę Telążkę, dr Elżbietę Zieję, dr Leszka Albańskiego oraz mgr Magdalenę Baczyńską (z ramienia uczelni).

Zaproszeni goście, rodzice, dzieci, studenci pięknie się prezentowali z przypiętymi kotylionami. Chcieliśmy podkreślić doniosłość wydarzenia odbywającego się na dzień przed obchodami 99 – rocznicy odzyskania niepodległości”.

O tym wydarzeniu nadal można przeczytać na stronie: http://www.jelonka.com/news,single,init,article,71899

Na temat naszego Uniwersytetu Dziecięcego „Twórczy Odkrywcy” – zajęć, przedsięwzięć, koncertów itp. zawsze dużo można było przeczytać i zobaczyć na naszej poprzedniej stronie internetowej szkoły. Szczególne miejsce w naszej pamięci zostawiły niesamowite koncerty dzieci z dorosłymi studentami zwłaszcza Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Od zawsze jest z nami – za każdym razem dobry duch naszego uniwersytetu z ramienia uczelni – obecnie rektor prof. dr Elżbieta Zieja. W naszej szkole zawsze można liczyć przy organizacji zadań związanych z przedsięwzięciem na dyrekcję szkoły p. Marię Silbert – Salaburę oraz wicedyrektorów p. Marzenę Dutkę, Lidię Jóźwicką – Wolską, koordynatorów projektu p. Annę Szewczuk i p. Ewę Kasperowicz oraz także mocno angażujących się od zawsze p. Joannę Szemberską, p. Dorotę Najman, p. Krzysztofa Najmana.

Rok 2023 jest symboliczny, ponieważ na Uniwersytet Dziecięcy dołączają kolejne szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 6 i 7 z Jeleniej Góry i oczywiście Zespół Szkolno – Przedszkolny z Jeżowa Sudeckiego, który jest z nami od 2022 roku.