Język polski Wymagania edukacyjne: klasy 4 klasy 5 klasy 6 klasy 7 klasy 8

Matematyka

Biologia

Przyroda

Geografia

Fizyka

Technika

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Muzyka Plastyka

Chemia klasy 7 klasy 8

Historia Wymagania edukacyjne: klasy 4 klasy 5 klasy 6 klasy 7 klasy 8

Język angielski klasy 1-3 klasy 4-8

Język niemiecki klasy 7-8

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie

Religia

Etyka