Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie

Nasza świetlica( grupa 3) już po raz drugi  bierze udział w Międzynarodowych Projektach Edukacyjnych: „Kreatywne prace plastyczne” oraz „CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki, edycja III…POZNAJEMY ZAWODY”.
 Realizujemy również Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie…zagadek”, którego głównym celem jest uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody.