BLACKOUT POEMS to wiersze wyłowione z potoku słów poukładanych. Można je tworzyć przy użyciu stron starych książek, a nawet artykułów wczorajszych gazet. Z istniejącego już tekstu wyłaniamy i łączymy pojedyncze słowa lub krótkie frazy, tworząc arcydzieła liryczne.

W konkursie do dyspozycji były 3 strony tekstu w języku angielskim w formacie pdf – należało wybrać jedną, wydrukować i przystąpić do zabawy – zostawić tylko kilka słów, które stają się nowym utworem poetyckim.

W szkolnym konkursie na najpiękniejszy „wiersz z odzysku” czyli blackout poem wzięło udział 21 uczniów klas 5-8. Wszyscy uczniowie wykazali się wielką kreatywnością w tym nowym sposobie tworzenia nowego utworu literackiego ze słów, które już kiedyś zostały napisane.

Bardzo ciężko było podjąć ostateczną decyzję co do wyników konkursu – w ocenie pracy była brana pod uwagę nie tylko strona graficzna pracy, ale także poprawność i zrozumiałość powstałego wiersza.

Nagrodzone zostały następujące osoby:
I miejsce – Wojtek Wojciechowski kl.8d i Sławek Wolski kl.8d
II miejsce – Dominik Balicki kl.7b
III miejsce – Laura Łozińska kl. 6a
wyróżnienia: Julia Staniecka kl. 8d
        Wiktoria Dąbrowska kl.6c
        Łucja Pawlikowska kl.5b

Wielka brawa należą się WSZYSTKIM uczniom, którzy podjęli wyzwanie i stworzyli własny „wiersz z odzysku”.