W naszej szkole w dniach 17-19 marca odbyły się próbne egzaminy ósmoklasisty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski. Każdy rozpoczynał się o godzinie 9.00. Przystąpili do nich wszyscy uczniowie klas ósmych. Testy diagnostyczne przeprowadzono w dziesięciu salach lekcyjnych. Wszystko odbyło się zgodnie z zaleceniami   epidemiologicznymi i wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czyli tak, jak będzie podczas oficjalnego egzaminu. Wykorzystano materiały przygotowane przez CKE. Uczniowie czekają na wyniki testów, na ich podstawie dowiedzą się, co umieją najlepiej, nad czym muszą jeszcze popracować przed egzaminami, które odbędą się w dniach 25-27 maja 2021.