24 czerwca 2020 roku  odbyło się w naszej szkole w obecności Pani Marzeny Dutki- Dyrektora Szkoły- z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego-  przekazanie uczniowskiej władzy w  szkole przez kończący edukację  Samorząd Uczniowski. Urszulę Rakucką- dotychczasową  wspaniałą przewodniczącą  SU oraz Zuzannę Szkudlarek – dzielnie pełniącą obowiązki wiceprzewodniczącej SU zastąpią teraz Wiktor Pleban i Julia Staniecka.  Wybory nowych przedstawicieli SU szkoły odbyło się 4 czerwca, w czasie zdalnej edukacji, na platformie classroom i za pośrednictwem aplikacji meet. Podczas spotkania miało miejsce także zaprzysiężenie nowego Pocztu Sztandarowego i przekazanie Sztandaru szkoły.

Dziękujemy uczniom, którzy poświęcali swój czas, aby godnie reprezentować naszą szkołę podczas licznych uroczystości. Trzymamy kciuki za ich następców, którzy mają nadzieję dumnie trzymać sztandar na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 1 września 2020 roku.

Powodzenia!

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Opiekunowie Pocztu Sztandarowego