Egzaminy uczniów klas ósmych odbywają się w dniach 21 -23 kwietnia 2020 roku.

Pierwszego dnia  – egzamin z języka polskiego – 120 minut.

Drugiego dnia –egzamin z matematyki – 100 minut.

Trzeciego dnia  – egzamin z języka obcego – 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu, informatory z zadaniami egzaminacyjnymi znajdują się na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty