Z okazji Święta Edukacji Narodowej
życzymy wszystkim nauczycielom:
Radości i spełnienia w wykonywanym zawodzie.
Marzeń, które się urzeczywistniają.
Entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy.
I szacunku w oczach uczniów.
A ponadto, sukcesów w życiu osobistym.