W imieniu dyrektora ZPP-CWU, Ireneusza Taraszkiewicza zwracam się z prośbą o wsparcie projektu obywatelskiego współpracującego z naszą szkołą Zespołu Placówek Pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze. Nasza wieloletnia współpraca dotyczy korzystania z obiektów ZPP CWU, wymiany kadry pedagogicznej, wsparcia przy organizacji imprez. Realizacja projektu, który rekomendujemy wpłynie na uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych przez ZPP CWU, imprez sportowych. Dzięki Państwa głosom, umożliwimy realizację marzeń i pasji naszych dzieci i młodzieży. Dziękujemy za głosy i życzliwość.

JBO 2023
nr 10 „Modułowe boiska do streetballa”

termin głosowania 5-12 października za pomocą platformy: www.jbo.jeleniagora.pl lub osobiście w punktach wybranych przez Miasto.

Jest plan, że kosze do streetballa z projektu będą poza sezonem wiosenno-letnim do wykorzystania w naszej konkretnej szkole.