Konkurs językowy polegający na prezentacji idiomów języka angielskiego w formie ilustracji.
Konkurs miał na celu rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów, pokazywanie różnorodności narzędzi językowych do opisywania rzeczywistości oraz rozwijanie i prezentowanie uzdolnień poprzez twórczość plastyczno–artystyczną.
Konkurs rozpoczął się jeszcze w czasie edukacji stacjonarnej – po przejściu na edukację zdalną został przeniesiony na wersję online. Zarówno prace oddane w formie rzeczywistej jak i cyfrowej zostały wzięte pod uwagę.

Zachęcamy do obejrzenia zwycięskich i pozostałych prac. 🙂

I miejsce – Maria Nowak
II miejsce – Wiktoria Dąbrowska
III miejsce – Ryszard Gościewicz
wyróżnienie – Laura Łozińska