28 maja w  bibliotece szkolnej zorganizowane zostały Ogólnopolskie wybory książek, jest to akcja zainicjowana przez czasopismo ,, Biblioteka w szkole”. uczniowie mogli oddać głosy na swoje ulubione książki przeczytane w ostatnich dwóch latach. W wyborach wzięło udział 179 osób, zagłosowano na 191 tytułów.  Przedstawiamy wyniki głosowania na lektury szkolne.
                                           Ewa Golis, Ewa Czerniawska.

Nowy-Dokument-tekstowy-OpenDocument-2