Tekst i zdjęcia- portalik24

W Szkole Podstawowej nr 8 od pierwszych dni inwazji rosyjskiej bardzo aktywnie działa Integracyjne Koło TPD oraz Samorząd Uczniowski wspierając uczęszczających już do placówki swoich młodych uczniów z Ukrainy. Odbywają się godziny wychowawcze, prelekcje uświadamiające dzieciom i młodzieży, jak ważne jest wsparcie i niesienie pomocy tym, którzy tego potrzebują.

W szkole odbyła się segregacja darów, opisanie ich i umieszczenie w odpowiednich kartonach. Już trzy razy przetransportowano je w miejsca do tego przystosowane. Równolegle do tej akcji trwa konkurs na plakat dla klas siódmych i ósmych przeprowadzany przez nauczyciela historii panią Katarzynę Bocian pod hasłem „Wsparcie Ukrainie”.

– Pamiętajcie. Liczy się kreatywność „co w duszy gra, a na sercu leży…” – inspiruje swoich wychowanków pani Bocian, zachęcając uczniów do udziału w konkursie.

W piątek 4.03.2022 cała społeczność uczniowska, a więc nauczyciele i dyrekcja łączyli się z całą społecznością ukraińską poprzez malowanie rąk barwami Polski i Ukrainy w ramach akcji „Przyjazne dłonie”.

– Cały czas jesteśmy w kontakcie ze Sztabem Kryzysowym w Jeleniej Gorze oraz ze szkołą zawodową „Handlówką”, dokąd zawozimy dary, i z rodzinami z Ukrainy. Od przyszłego tygodnia ruszamy dalej z nadzieją, że nasze działania pomogą potrzebującym. Planowane są jeszcze inne przedsięwzięcia. Jednak tych by nie było, gdyby nie ofiarna pomoc rodziców uczniów -zgodnie podkreślają przedstawiciele Integracyjnego Koła TPD oraz Samorządu Uczniowskiego.

Resized_20220304_092507