Dnia 6 stycznia 2022 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, a dokładniej przygotowali jedną ze stacji. Włożyli w te przygotowania wiele serca, czasu i wysiłku. I oczywiście było warto. Gratulacji i podziękowań otrzymali wiele zarówno od organizatorów, jak i publiczności.

Gratulacje i podziękowania należą się również nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów: pani Jolancie Płonce, Krystynie Wróblewskiej, Dorocie Najman, Beacie Palczak -Waszniewskiej, panu Krzysztofowi Najmanowi oraz księdzu Piotrowi Olszówce. Jeszcze raz wielkie gratulacje.