Pasowanie na ucznia – SP10

Wczoraj (11.10) w Szkole Podstawowej nr 8 odbyło się pasowanie na ucznia dzieci, które we wrześniu rozpoczęły naukę. Bohaterami uroczystości było 44 uczniów z dwóch klas pierwszych. W tej ważnej chwili towarzyszyli im bardzo przejęci rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodzin.

Pasowanie miało bardzo uroczysty przebieg. Był hymn państwowy odśpiewany przez pierwszaków, ślubowanie na sztandar szkoły oraz w finale pasowanie wielkim ołówkiem przez dyrektorki szkoły: Marię Silbert– Salaburę oraz Marzenę Dutkę. Wcześniej, w trakcie programu artystycznego, dzieci zaprezentowały spory talent recytatorski oraz wokalny. Bardzo dobrze poradziły sobie także z zagadkami zadawanymi przez uczniów starszych klas.

„W tym ważnym dniu życzę pierwszakom, aby w przyszłości czuli się dumni, że są uczniami swojej szkoły – mówi dyrektor SP nr 8 M. Silbert– Salabura.

– Żeby czuli, że to jest ich szkoła, i żeby kształtowali takie cechy charakteru, jak szlachetność, pracowitość. Aby rozwijali swoje talenty i rozwijali swoje umiejętności, i żebyśmy my z nich byli dumni”.

tekst/ zdjęcia Jelonka.com

Autor:WAC

https://www.jelonka.com/pasowanie-w-sp-nr-8-100276/foto