Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (PDF)