Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 12 i 13 marca br. (czwartek i piątek) w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu.

Od dnia 16 marca br. (poniedziałek) do 25 marca br. (środa) szkoła jest całkowicie zamknięta, nie odbywają się zajęcia lekcyjne i opiekuńcze. Dzieci pozostają bezwzględnie w domach.

Proszę o systematyczne odczytywanie informacji w dzienniku elektronicznym oraz bieżące sprawdzanie szkolnej strony internetowej.


Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mogą odbierać obiady od strony zaplecza (boczne wejście do kuchni od strony podwórza).