Grupa 5 świetlicy wzięła  udział w projekcie, którego celem było wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci. Tegoroczna edycja dodatkowo włączyła uczniów w aktywną działalność edukacyjną, poruszała ważne tematy  ekologiczne, których celem jest rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze środowisko. Motywem przewodnim edycji była mała chmurka Tosia, która ukazywała dzieciom nurtujące ją problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęcić uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko było spójne z czytanymi lekturami. W projekt stanowił trzy moduły związane z porami roku.

Każdy moduł to inna lektura i szereg zadań do wykonania. Uczniowie uzupełniali systematycznie  swoje „lekturniki”, w których wykonywali zadania związane z omawianą lekturą. Po każdym module pisaliśmy sprawozdanie z wykonanych zadań i otrzymywaliśmy potwierdzenie realizacji. Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

B. Szałkowska- Tomaszewska