Uczniowie świetlicy wzięli  udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne” Celem projektu było wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne, a także zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi. Kolejnym zamierzeniem projektu było wyzwalanie u dzieci ekspresji twórczej oraz naturalnej kreatywności. Uczniowie w ramach projektu tworzyli prace plastyczne za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych. Prace plastyczne wykonane prze uczniów  inspirowane były blogiem KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Będą one za zgodą rodziców publikowane  na stronie projektu.

B. Szałkowska- Tomaszewska